Předchozí Titulní stránka Další

Návrh a realizace projektů

Filozofie firmy v oblasti výstavby integrovaných bezpečnostních systémů se opírá o tzv. systémový postup snižování rizik, který vyžaduje zabývat se řešením bezpečnosti daného subjektu v celé šíři problematiky. Je potřebné si uvědomit, že bezpečnost je jedna, že je jen jeden bezpečnostní systém pro daný subjekt. Ten je systémem podle všech obecně platných zásad. Naši specialisté v úvodní části vymezí rozsah, v úzké spolupráci se zadavatelem a skutečným uživatelem se snaží s maximální přesností popsat subjekt, pro který je bezpečnostní systém navrhován. Dalším krokem je systémový postup snižování rizik. Při analýze stanovíme prvky a části, ze kterých se bude bezpečnostní systém skládat.
V průběhu závěrečné syntézy tohoto systému ověříme, zda návrh splňuje určené požadavky, zda navržený bezpečnostní systém splňuje zadaná kritéria, tedy, zda bylo dosaženo stanovené úrovně bezpečnosti, tj. přijatelné míry rizika.

E-mail