Předchozí Titulní stránka Další

KONZULTACE

Naše firma pochopitelně pomáhá svým zákazníkům i na teoretické úrovni, zajišťuje analýzu bezpečnostních rizik objektu, vyhodnocuje doporučené postupy implementace bezpečnostních prvků . Cíle firmy v oblasti návrhu IBS (integrovaný bezpečnostní systém) lze charakterizovat jako snahu o vytvoření dlouhodobě stabilního vyváženého celku všech částí ochrany. Je důležité, aby žádná část, žádné opatření nemělo převahu nad ostatními, aby systém byl vyrovnaný, vyvážený a soudržný. Stejně důležité je, aby byl komunikativní, čili věnujeme pozornost vazbám a rozhraní mezi systémem a jeho okolím. Snažíme se v maximální míře zajistit tzv. "ochranu do hloubky" a využívat principu "eliminace nejslabšího článku". Ochrana do hloubky, stručně řečeno, znamená takový postup, kdy kolem chráněného zdroje, potenciálního cíle útoku, navrhneme systém bariér a ochran podobný slupkám cibule. Každá slupka však musí být stejně silná a kvalitní v každém bodě (tj. např. stěny, strop, podlaha, okna, dveře, vstupy inženýrských sítí apod.). Princip eliminace nejslabšího článku znamená zase takový postup, kdy nalezneme nejrychlejší cestu průniku potenciálního útočníka zvnějšku k chráněnému cíli, tuto cestu zhodnotíme, zda dosahuje požadované úrovně bezpečnosti a pokud ne, navrhneme opatření, která vedou k posílení bariér na této cestě (např. předsunout první detekci před první bariéru, ztížit přechod nebo průchod přes překážky, doplnit informace o cestě útočníka pomocí CCTV, přemístit jednotku ostrahy apod.). Po zlepšení systému bariér znovu postup opakujeme do té doby, než dosáhneme požadované úrovně bezpečnosti.

E-mail