Předchozí Titulní stránka Další

REFERENCE

Níže uvádíme výčet klientů se kterými jsme navázali dlouhodobou spolupráci v realizaci bezpečnostních systémů a to na úrovni od zpracování úvodního projektu po zajištění pozáručního servisu a rozšiřování systémů dle potřeb klienta. Uvedené informace je možno u klientů ověřit, kde není uvedena kontaktní osoba a spojení,lze na vyžádání doplnit.
Mezi naše významné partnery patří především:

  • Magistrát hl.m. Prahy pro který budujeme integrovaný bezpečnostní systém složený z celé řady subsystémů (EZS, EPS, CCTV, ACS...)
    Objekty : Staroměstská radnice, areál Emauzy, Nová radnice, primátorský objekt v Černíkovicích u Benešova, Nová úřední budova, radniční blok U Minuty, Institut vzdělávání, areál Řásnovka, správní budova Pařížská, TERPLÁN a další
  • Institut městské informatiky Praha - integrovaný bezpečnostní systém, provedeny subsystémy EZS, EPS, ACS, CCTV
  • PVT, a.s. - pracoviště certifikované bezpečnostními specialisty EUROPAY International a VISA, realizován integrovaný bezpečnostní systém, hlavní subsystémy EZS, EPS, CCTV včetně digitálního zpracování a archivace obrazu, ACS, bankovní technika, komorový trezor třídy IX, systém perimetrické ochrany areálu, integrovaný bezpečnostní plot a řada dalších technických a procedurálních systémů a postupů
  • VTÚE - vojenský technický ústav elektroniky, integrovaný bezpečnostní systém provedený na určených objektech areálu
  • SČE, a.s. - realizační dokumentace a montáž systému evidence pracovní doby a řízení přístupových práv (dodavatel IMA) na cca 40 objektů společnosti včetně poptávaných transformoven a správních budov, bezpečnostní projekt (EZS, EPS, CCTV) a realizace pro objekty Teplická 15, Zbrojnická 16, Parkovací dům Jordanka, obchodní centrum Jordanka, OBS Litvínov, Středisko obchodních služeb Most, Liberec, Louny

Dále jsme zpracovali realizační dokumentaci pro vybrané subsystémy IBS následujících organizací: ČEZ, a.s., Splintex a.s., Splirex a.s., ČS, a.s. (cca 25x instalace ACS), KB, a.s. (cca 30x instalace ACS), MITAS, a.s., ŠKODA JS s.r.o., Sklárny KAVALIER, a.s., Sklárny BOHEMIA, a.s., ERA Pardubice, MATSUSHITA Plzeň a.s., EUROSPEKTRUM Emauzy
a řada dalších podniků a institucí.


E-mail