Předchozí Titulní stránka Další

Jídelny

Jídelnu na plastové karty nabízíme ve dvou základních provedeních - pokladní a objednávací, kde si strávník v předstihu objednává jídlo na určitý den.Vlastní SW nabízí možnost fakturace za odebrané obědy na několik různých závodů či skupin strávníků, s různými úrovněmi dotací a cen, možnost určení místa výdeje stravy, atp.Systém používá dva základní typy snímačů - slepý a klávesový s displejem. Slepé snímače jsou v principu určeny pro jeden druh akce (identifikace), klávesové pro variantní způsob komunikace se systémem.
Klávesové snímače umožňují objednávky jídel na volitelné následné období - určením čísla jídelny, data, čísla jídla... technicky lze objednávat do konce následujícího měsíce, prakticky na dobu danou vyvěšeným jídelním lístkem. Snímač dále umožňuje objednávky prohlížet, rušit nebo měnit. Komunikace se snímačem probíhá pomocí kláves a dvouřádkového displeje.
Slepé snímače jsou použity jednak pro jednoduché objednávání stravy a pro výdej. Objednávkový slepý snímač prostým protažením karty provede objednání jednoho konkrétního jídla na druhý den, v případě slepého snímače s přepínačem lze volit až čtyři varianty jídla.

Docházkové systémy

Docházkovým systémem na bázi plastových karet se rozumí takový systém, jehož nasbírané časové údaje o příchodech a odchodech do a ze zaměstnání slouží jako podklad pro výpočet mezd jednotlivých zaměstnanců. Na rozdíl od systému řízení přístupových práv zde obecně neplatí žádné omezení průchodů (i když ve spojení se systémem řízení přístupů tomu tak může být). Významné je použití snímačů s klávesnicí a displejem pro interaktivní komunikaci s obsluhou - zaměstnancem, uživatelem (zadávání atypických druhů průchodů, zobrazování různých údajů apod.).
Docházkový systém má návaznost jednak na personální agendu, tak i návaznost na mzdovou agendu. Z těchto důvodů jsou většinou dodávány již pouze síťové verze docházkových systémů, pracujícími v různých prostředích těchto počítačových sítí (WINDOWS, NOVELL, UNIX apod.) a na databázových serverech SQL, ORACLE...

E-mail